نسخه تاریخ تغییرات و موارد اضافه شده

2.1.9
1397/02/23
 • بررسی آسیب‌پذیری ROBOT و اصلاح نمره‌دهی
 • اصلاح ظاهری
 • 2.1.8
  1396/02/13
 • اصلاح نمره دهی
 • اصلاح نمره دهی برای الگوریتم 3DES (آسیب پذیری CVE-2016-2183)
 • 2.1.7
  1395/12/09
 • سازگار کردن سایت برای مشاهده در دستگاه هایی با اندازه های مختلف
 • بررسی دقیق تر Forward Secrecy برای دامنه ها
 • 2.1.6
  1395/06/13
 • افزودن گزینه چاپ گزارش
 • 2.1.5
  1395/05/25
 • بررسی نوع گواهی (wildcard,single domain)
 • بررسی نوع اعتبار سنجی گواهی
 • اضافه کردن بخش قابلیت های پیشنهادی
 • 2.1.4
  1395/05/17
 • اضافه کردن کنسول مدیریتی
 • 2.1.3
  1395/05/03
 • بدست آوردن زنجیره گواهی سرورهایی که زنجیره کامل را ارائه نمی کنند و بررسی اعتبار آن
 • 2.1.2
  1395/04/30
 • افزودن صفحه تغییرات نسخه ها
 • افزودن توضیحات و لینک های مرتبط در رابطه با موارد ارزیابی شده در صفحه نمایش نتایج ارزیابی
 • 2.1.1
  1395/04/23
 • رفع باگ در اعتبارسنجی صادر کننده گواهی
 • بررسی اعتبار گواهی‌های wildcard برای دامنه‌ها بدون پیشوند
 • 2.1.0
  1395/04/13
 • ارزیابی SSL/TLS در سرویس های ایمیل
 • ارزیابی IPهای مختلف یک دامنه